יום ג', כה’ באדר תשפ”א
    דף הבית  |  יצירת קשר  |  כל מה שרצית לדעת על הסדנא  |  ספרית הדיסקים שלנו  |  הודעה חשובה  |  הצטרפות לרשימת תפוצה  |  שיעורים בקול הלשון  |  פרגנו לנו  

בס"ד תפילה ליום ל"ג בעומר-כוחו של הרשב"י הקדוש לקבלת תפילות נוספות לימים מיוחדים הצטרפו ב-levor20@gmail.com אבינו מלכנו, מודים אנחנו לך על שהורדת לעולם את הנשמה הגדולה והמאירה, את ר' שמעון בן יוחאי ונתת לנו במתנה את יום ל"ג בעומר (הוד שבהוד) יום הסתלקותו. כידוע שהרשב"י בעצמו השתוקק וציפה ליום זה, משום שביום זה נתת לרשב"י רשות, לגלות את הגילויים הגדולים והעמוקים ביותר של פנימיות התורה הקדושה. "ידוע הפלגות של הזוהר הקדוש כמה אפשר לפעול ולהשיג ביום הקדוש הזה ע"י תפילות בדמעות..."* על כן באים אנחנו אליך אבינו שבשמים ומתפללים ומבקשים בזכות הצדיק, שנתחבר לפנימיות ועומק התורה, ותחבר אותנו לפנימיות ועומק נשמתנו החקוקה תחת כסא הכבוד. שנקבל אל עומק נשמתנו את אחד העניינים החשובים ביותר של פנימיות התורה השייכים לכל אחד מאתנו והוא- אש האהבה הקדושה שבינינו. ר' שמעון משך את הארת אהבתך העצומה אל כל אחד מאיתנו, וגילה אותה בזוהר הקדוש, וכן גילה את עומק ללבנו שמלא באהבה כלפיך - גילה ש"כולם חפצים ליראה את שמך" יוצרנו ובוראנו. אנא שנזכה לחיות עם פנימיות האהבה הנמצאת בך אבינו אלינו - אל כל אחד מישראל, רחם עלינו וזכנו שביום זה נתחבר אל פנימיות האהבה המצויה בתוכנו, בתוך כל אחד מישראל אליך, אבינו ,בוראנו ומרחמנו. עזור לי, ביום זה להרגיש את פנימיות נפלאה זו, ולהתחבר אל פנימיות התורה המוסתרת בתוכי ובתוך כל אחד מישראל. כי בפנימיות נשמתנו בוערת אש אהבה אליך ה' יתברך, אלא שאהבה זו מכוסה ומוסתרת. היא נמצאת ובוערת בתוך ליבו של כל אחד מישראל, כל חפצנו ורצוננו הוא רק לעשות רצונך כבן הרוצה למלא את רצון אביו יותר מרצונו עצמו. בתוך תוכי-נשמתי בוערת באהבה אליך! עזור לי, להאמין בכך ולהתחבר לאש אהבתי אליך, להתחזק ולהרגיש את רצוני לעשות את רצונך. אש האהבה שלך אלינו, עם ישראל בוערת באופן ובתוקף עצום, נפלא ותמידי. אילו היינו יודעים את אהבתך כלפינו היינו רצים ככפירים ושואגים כאריות להתקרב אליך. אלא שגם אהבתך כלפינו מוסתרת, מכוסה ומוקפת בחומות המסתירות. שהם הניסיונות והקשיים והבלבולים שעוברים על כל אחד מאיתנו . מודים אנחנו לך שנתת כוח גדול לרשב"י הקדוש- שביטל והרס את כל החומות והמחיצות הללו שביננו, וגילה לנו את "סוד ה' ליראיו", את האהבה העצומה שאתה אוהב כל יחיד ויחיד מישראל, והאיר זאת בלב היהודים. אנא, ביום זה, בכוחו של הרשב"י שהוא נשמה כוללת, האר בלב כל אחד מישראל וחקוק על ליבי את פנימיות האהבה שלי ושל כלל ישראל אליך, וגלה והאר לנו את האהבה העצומה שלך אלינו. וכשם שהמדורות בוערות ביום זה כך תבעיר את ליבי באהבה ביום זה. בכוח התגלות אש האהבה הקדושה ביום זה בהתגלות עצומה, בטל את כל החומות והכיסויים המכסים את האהבה שלך כלפינו, עד שתאיר בליבנו ממש ונוכל להרגיש את גודל האהבה העצומה שאתה אוהב אותנו, בבחינת "בני בכורי ישראל". ושנוכל בכוחו של רשב"י הקדוש להרגיש ממש איך אתה ידיד נפש של כולנו, אב הרחמן כפשוטו, שנרגיש את קרבתך באופן של "כמים הפנים לפנים", ההתבוננות והרגשת אהבתך תעורר בלבנו באופן טבעי את אהבתנו העצומה אליך. עזור לי, לכוון בשעה שמדליקים את המדורה, שתדליק ותעורר בליבי את אור האהבה העצומה שלך, הבוערת תמיד באופן שאינה נחלשת בשום אופן ובשום מצב, בדרגה של "חם ליבי בקרבי בהגיגי תבער אש". קודש קודשים הרשב"י הקדוש נקרא קודש קודשים, הוא מאיר לכולנו את האור של קודש קודשים, של הכרובים, של פנים בפנים, של "ראו חיבתכם", כי הוא מאיר ומגלה לנו את עוצם האהבה אלינו בכל עת ובכל זמן. הנקודה הפנימית והעיקרית של בית המקדש - "קודש קודשים", בו היו הכרובים פנים אל פנים. וכוח בית המקדש הנו לעורר, לחזק ולחקוק בלב, כך שכל אחד מעמך ישראל יחיה תמיד עם ההרגשה המתוקה של "פנים בפנים". כל מחשבה של אהבה המתעוררת בתוכנו, במוחנו ובליבנו- גורמת שמיד באותו רגע מתעוררת, וממשיכה ומגלה שפע עצום ונפלא של אהבה, תשוקה, התקרבות, געגועים וכיסופים עצומים ממך אלינו. מה שמעורר יותר אהבה בליבנו אליך בבחינת "מוסיף והולך". ואפילו במצב שנראה לנו שאנו חרובים לגמרי, כמו ביום ט' באב, חורבן בית המקדש, כאשר בית המקדש בער באש, והיה נדמה בחיצוניות כאילו זה הזמן של היפך האהבה ביותר רח"ל, אף על פי שהוציאו את הכרובים, אזי גילו וראו שהם בדביקות עצומה - פנים בפנים ממש. וזה מה שגילית לנו ע"י רשב"י - שבכוחו נזכה לחיות עם ההרגשה המתוקה של "קודש קודשים"! של פנים בפנים, שנרגיש את מבטך האוהב משגיח, מרחם ומקדם אותנו - אליך. כי כאשר חוקקים דעת זו, אזי מרגישים ומתמלאים בששון ושמחה עצומה, כפי שנאמר על הרשב"י שנמשח ומוקף עם "שמן ששון". וכך, כשחוקקים בלב, את גודל אהבתך אלינו בכל עת וזמן, אזי ממילא נעלמים כל הרגשות השליליים והלב מתמלא שמחה גדולה, כשהאהבה הזו חקוקה בלב ממילא יוצאים מכל חושך והסתר וגלות, לכן בית המקדש נקרא "משוש כל הארץ"- המקום השמח ביותר בעולם ובו השראת השכינה. ובזכות הרשב"י ודברי תורתו יבוא משיח ולא תשתכח התורה מישראל כמובטח בזוהר** "שמע" - ואהבת ורבי שמעון הוא על שם השמיעה מלשון "שמע"***. אנו מודים לך שאתה משפיע לנו בכוחו של הרשב"י, שנוכל לשמוע, לקלוט ולהאיר בלבנו את הבת הקול היוצאת בכל יום ויום, ואומרת לכל אחד ואחד מישראל: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך"- הרי אתה השם יתברך מדבר אלינו בפסוקים אלו, אל כל יחיד ויחיד באופן פרטי, ומצווה ואומר "ואהבת" בלשון יחיד. אתה מבקש ומתחנן בפרטיות אל כל ילד וילדה מישראל,"ואהבת"- תאהב אותי, תאהבי אותי בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודך! אתה מבקש ומתחנן מכל איש ואישה הקוראים את פסוק זה, "תאהב אותי, תאהבי אותי בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודך! ואהבה זו תהיה הרפואה לכל המחלות הנפשיות והגופניות בדורנו. אתה מבקש מאתנו שנאהב אותך עם כל הלב, שנדבר איתך דיבורים של אהבה- אהבת עולם אהבתנו ואני אוהב/ת אותך אבי. ואת הדיבורים הקדושים והמתוקים האלו, רוצה אתה שנשמע ונקלוט כל יום ויום מימי חיינו, שלא יעבור עלינו חלילה, אף לא יום בו נהיה מנותקים, מאהבתך כלפינו, או מאהבתינו אליך ואז ממילא נמלא את ימינו בטוב ובנעימים. עזרני, בכל יום בזמן שאני קוראת קריאת שמע, לזכור את הקריאה שלך אלי, ולחדש את אהבתי אליך ולאהוב אותך בכל לבבי, בכל נפשי ובכל מאודי כך שלא תהיה בי שום אהבה שאינה קשורה אליך ח"ו, שום אהבה נפולה לעולם החולף. שאזכה לקשר כל אהבה שלי אליך, ואזכה להבין שכל השתוקקות שלי למשהו בעולם נובעת מההשתוקקות שלי אל קרבתך והרגשת אהבתך. ביום זה, נתת לנו את מתנה זו של רבי שמעון בר יוחאי, שעל ידו ובכוחו תשפיע לנו את כוח השמיעה. שנהיה פנויים לשמוע ולקלוט אל תוך הלב, את קול השם המדבר אלינו ומעורר אותנו, ועל ידי זה נזכה להרגיש את אהבתך אותנו ולהתקרב אליך מתוך אהבה. שתיבות שמ"ע - שלהבת עולה מאליה, שבכוח השמיעה - נשמע ונזכה לחקוק בליבנו את ה"שמע ישראל", ואת "ואהבת" שאתה משמיע לנו בכל יום, ועל ידי זה שלהבת האהבה בליבי תעלה מאליה. וזוהי כל התכלית של עבודת רבי "שמעון"- להאיר בכל אחד מאיתנו את ה"שמע", עד שנזכה לשלהבת אש אהבה שעולה מאליה. *מקורות התפילה –שיחות התחזקות **ליקוטי מוהר"ן ***מרבי אלימלך זי"ע להצלחת אברהם נתן חיים שרה ותהילה בני חוה מיטל זיווג נפלא לדפנה אביגיל בת אסתר. היצטרפי אלינו לרשימת התפוצה וקבלי תפילות נוספות לימים מיוחדים